Van Beest Maritiem

VEILIGHEID EN MILIEU

Bij Van Beest Maritiem komt veiligheid altijd voorop. Wanneer wij een project uitvoeren kunt u er op rekenen dat de veiligheid gegarandeerd is. Om dat de waarborgen hebben wij, onder andere, de volgende certificeringen. Ook nemen wij de nodige maatregelen om onze invloed op het milieu te beperken. 

VEILIGHEID EN MILIEU

Bij Van Beest Maritiem komt veiligheid altijd voorop. Wanneer wij een project uitvoeren kunt u er op rekenen dat de veiligheid gegarandeerd is. Om dat de waarborgen hebben wij, onder andere, de volgende certificeringen. Ook nemen wij de nodige maatregelen om onze invloed op het milieu te beperken. 

nck vca

Jaarlijks wordt ons bedrijf getoetst op de veiligheid en het naleven van de vereisten voor het VCA certificaat, dit wordt geaudit door het NCK.

LETS certificering

Wij werken al ruim 10 jaar samen met Sabine Lodema van LETS Certificering & Advies. Zij zorgt ervoor dat, samen met ons, alle regelgeving rondom het VCA-certificaat op orde is. Daarnaast helpt zij met het opstellen en actueel houden van de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ook stellen wij gezamenlijk werkplannen en project specifieke TRA’s op.

SI scheepvaartinspectie NBKB

Onze schepen worden een keer in de vier jaar gekeurd door het NBKB. In de binnenvaart is het verplicht deze keuring iedere zeven jaar te doen. Omdat wij graag een actuele blik op onze schepen houden op het gebied van veiligheid, hebben wij ervoor gekozen om dit iedere vier jaar uit te laten voeren. Zo zijn wij er zeker van dat wij veilig en verantwoord onderweg zijn.

TCVT kraanmachinisten

Onze hijskraanmachinisten zijn in het bezit van een TCVT hijsbewijs.
Dit is op het water geen verplichting, maar draagt toch bij aan een veilige werkomgeving.
Van Beest Maritiem is zeer gericht op het veilig werken en vindt deze opleiding dan ook een must voor onze medewerkers.

BHV in eigen huis

Een keer per jaar organiseren wij een BHV cursus voor al onze medewerkers en inleenkrachten.
Omdat wij deze zelf organiseren kunnen wij deze toespitsen op het werken op en langs het water.
Ook onze kantoormedewerkers wonen deze cursus bij. 

Brandweer

Wij stellen regelmatig ons materieel ter beschikking aan de Brandweer voor oefeningen en wedstrijden, zowel regionaal als landelijk.

Omdat we hier nauw bij betrokken worden leren wij ook hoe we moeten handelen bij eventuele calamiteiten zoals een oppervlakte-redding.

Ongevallen

Met trots kunnen wij zeggen dat de medewerkers van Van Beest Maritiem nog nooit letsel hebben opgelopen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Milieu afvalstoffen schepen

Van Beest Maritiem heeft een ecokaart abonnement bij stichting SAB. Wij betalen een ‘afvalbeheersbijdrage’ bij de bunkering van gasolie. Met deze bijdrage wordt de inzameling en verwerking van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen bekostigd. Deze scheepsafvalstoffen kunnen worden afgegeven bij de SAB-ontvangstvoorzieningen.
Op deze manier worden onze oude oliën en vetten milieuvriendelijk verwerkt.

Uitstoot compensatie bedrijfswagens

Alle bedrijfswagens van Van Beest Maritiem compenseren hun CO2 uitstoot.
Wij rijden namelijk met de CO2-compensatie van Shell. Wij betalen een extra bedrag voor de brandstof aan Shell en zij ondersteunen hiermee compensatieprojecten die investeren in het terugdringen van de opwarming van de aarde.

Investeringen in uitstoot

Van Beest Maritiem heeft de afgelopen jaren verschillende investeringen gedaan om haar CO2 uitstoot te beperken.

  • 2015 Aanschaf Tesla bedrijfswagen
  • 2016 Kraan van Kraanschip Twee Gebroeders vervangen
  • 2018 Geheel elektrische kraan op kraanschip Willem sr geplaatst
  • 2019 Aggregaat van kraanschip Twee Gebroeders vervangen
  • 2020 Voortstuwingsmotor van kraanschip Twee Gebroeders vervangen, CCNR Stage 2

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Van Beest Maritiem, en wat wij doen voor veiligheid en milieu? Neem dan gerust contact met ons op.