Van Beest Maritiem
looptijd: 2015-2021

Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek (RSN)

opdrachtgever: Siemens mobility b.v.

Het project Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek (RSN-project) omvat een groot aantal renovatieprojecten op de stuwcomplexen van Hagestein, Amerongen en Driel. In deze projecten speelde Van Beest Maritiem een belangrijke rol. Door ons inzetbaar materieel, expertise, ervaring en flexibiliteit hebben wij onze opdrachtgevers voor dit project altijd goed van dienst kunnen zijn. Alle projecten zijn veilig en naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.

Rijkswaterstaat heeft een artikel gepubliceerd over de geschiedenis van Van Beest Maritiem en de stuwen bij Driel, Hagestein en Amerongen. Lees het artikel hier.

rsn

verwijderen tijdelijke ankerpunten

Tijdens de renovatie van de vizierschuiven zijn tijdelijke ankerpunten geplaatst. Deze ankerpunten hebben de waterkerende functie van de vizierschuiven tijdelijk vervangen. De ankerpunten versmalde de doorvaartopening voor de schepen waardoor er bij hoogwater minder ruimte was om onder de vizierschuiven door te varen. Daarom zijn de tijdelijke ankerpunten, nadat de renovatie compleet was, door Van Beest Maritiem verwijderd en kreeg de stuw de oorspronkelijke breedte terug.


Het verwijderen van de tijdelijke ankerpunten was een groot project. De ankerpunten hielden namelijk een tijdelijk keermiddel vast om honderden tonnen aan waterdruk tegen te houden. Veiligheid heeft altijd onze aandacht. Voordat we met de uitvoering begonnen is een volledig werkplan opgesteld om het veilig werken binnen dit project te waarborgen.


Van Beest Maritiem heeft  eerst een thermische lans ploeg ingezet om de ankerpunten af te branden. Daarna zijn de staalplaten met vijzels van de muur geperst. Het resterende beton is vervolgens tot achter het betonijzer gesloopt en de overige draadeinden zijn afgebrand.


Toen de volledige ankerpunten verwijderd waren is het beton opnieuw aangevuld met een speciaal, hiervoor geschikt, betonsoort. Daarna zijn de nieuwe stekken en het nieuwe betonijzer geplaatst. Vervolgens werd het geheel voorzien van een nieuwe deklaag en was het beton van de stuw weer in de originele staat hersteld. Als laatste hebben we het geheel met meerdere lagen gecoat zodat de voormalige ophangpunten niet meer zichtbaar zijn.


Het resultaat is een gladde muur waar scheepvaart, ook bij hoogwater, weer veilig langs kan varen.
Rijkswaterstaat heeft over dit project een artikel op haar website geplaatst. Lees het artikel hier.


Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Werkschip Haaften
 • Ponton 3
 • Ponton 4
 • Ponton 2
 • Slooprobot
 • Thermische lans
 • Monteurs
 • Schilders
 • Betonploeg
 • Sloopploeg
rsn

droogzetkuip hagestein

Van Beest Maritiem heeft voor het stuwcomplex Hagestein twee droogzetkuipen geplaatst, verplaatst en uiteindelijk weer verwijderd. Dit gebeurde aan weerskanten van de vizierschuif om de lasnaden te conserveren.

Met behulp van onze mobiele kraan op het ponton, hebben we een duiker af laten zakken naar de kuip. Omdat de stuw een waterkerend middel is, is het gevaarlijk voor een duiker om los te zwemmen, hij kan dan vast komen te zitten. Daarom is ervoor gekozen om met twee  kranen de manbak met duiker in het water te hijsen, vanuit de manbak heeft  de duiker veilig zijn werk kunnen doen.

Het leveren van de pompen en het leegpompen was onderdeel van de opdracht. Van Beest Maritiem is ervaringsdeskundig op het gebied van droogzetkuipen. Omdat we het ponton met mobiele kraan en het kraanschip in eigen beheer hebben, konden we deze opdracht goed invullen.

Rijkswaterstaat heeft over dit project een artikel op haar website geplaatst. Lees het artikel hier.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip Willem sr
 • Ponton 3 18.00 x 6.00
 • Telerupskraan
 • Diverse grote pompen
rsn

plaatsen haalpennen

De haalpennen in de sluis bij Hagestein stonden te ver uit elkaar, hierdoor konden kleinere schepen er geen gebruik van maken. Tijdens de renovatie van de sluis heeft de hoofdaannemer extra haalkommen geplaatst in de sluis.

Van Beest Maritiem heeft de haalpennen in de haalkommen aangebracht, in totaal waren dat er 104. Dit hebben wij met een monteur en ons werkschip Haaften uitgevoerd. Doordat het schip snel en makkelijk kan manoeuvreren hebben wij deze klus zonder al te veel oponthoud van het scheepvaartverkeer én zonder stremmingen kunnen uitvoeren. Door gebruik te maken van de hydraulische laadklep van de Haaften zijn deze werkzaamheden goed en veilig uitgevoerd.


Rijkswaterstaat heeft over dit project een artikel op haar website geplaatst. Lees het artikel hier.


Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Werkschip Haaften
 • Monteurs
rsn

spoel rioolschuiven

Alle spoelrioolschuiven onder water zijn vervangen door Van Beest Maritiem. Om dat te kunnen doen zijn eerst droogzetschotten geplaatst. Op alle stuwcomplexen (met ieder twee stuwen) zijn deze werkzaamheden vijf keer gedaan. Voor deze werkzaamheden hebben wij de duikteams geleverd. De duiker werd in de manbak met de uitschuifbare kraan op ons schip over de stuw heengezet. Door de ingebouwde lier op de kraan van kraanschip Twee Gebroeders konden we de manbak tot tien meter diep in de schacht laten zakken.

Op ons kraanschip kan aan de giek (met een snelkoppeling) een hydraulische hogedrukspuit bevestigd worden. Hierdoor hoefden er geen slangen gelegd te worden en werd het schoonmaken van de schacht van de tunnel een stuk eenvoudiger.

Tijdens de werkzaamheden kwamen we er achter dat er op twee plekken tegelijkertijd gewerkt moest worden. Er passen echter geen twee kraanschepen in de sluis, dit hebben wij opgelost met het inzetten van onze mobiele kraan, deze kon vanaf het land bij het werkgebied komen.

Het ponton hebben we gebruikt als opslag, en voor het monteren van delen van de spoelriolen.

Rijkswaterstaat heeft over dit project een artikel op haar website geplaatst. Lees het artikel hier.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Kraanschip Willem sr
 • Ponton 3
 • Ponton 4
 • Duikteam
 • Monteur
rsn

reparatie boeienlijn

De boeienlijn bij stuwcomplex Amerongen was losgebroken, waardoor er vuil in de vispassage kan stromen. Van Beest Maritiem heeft de boeienlijn uit het water gehaald en op het ponton geplaatst waarna alle sluitingen zijn vervangen. Ook de constructie waarmee de laatste boei aan de paal vast zit was kapot, deze is ook direct vervangen. Wij hebben hiervoor een constructie gemaakt waarin de boei om de paal gaat met behulp van hard plastic geleiders. Zodat deze paal niet verder kan beschadigen en de boeienlijn toch goed vast zit aan de paal.

Na de reparatie is de boeienlijn teruggeplaatst waardoor het drijfvuil weer tegen gehouden wordt.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Ponton 3
 • Monteur
rsn

vervanging deurcilinders

Van Beest Maritiem is gevraagd om te assisteren bij het vervangen van de deurcilinders, de deuren draaiden nog met panamawielen en deze moesten vervangen worden door zware hydraulische aandrijvingen van 4.5 ton per stuk. Wij hebben de aandrijvingen overal vernieuwd en de panamawielen verwijderd. Om de sluis niet te hoeven stremmen hebben we onze mobiele telerupskraan gebruikt en zo vanaf de wal te werken. Door ons kraanschip met uitschuifbare giek van 20 meter in te zetten, hebben we aan beide kanten vanaf de wal, tegelijkertijd, kunnen werken. Met onze fly-jib kunnen we een lengte van 32 meter bereiken.

Op de momenten dat er al stremmingen waren, hebben we gewerkt met ons kraanschip Willem Sr. Deze kan vanuit zijn positie, door zijn uitschuifbare giek van 20 meter, aan beiden kanten van de sluis werken. Reparaties zijn ‘s nachts uitgevoerd om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip Willem sr
 • Mobile rupstelekraan
 • Opslagcontainer
rsn

Inrichten bouwplaatsen op eilanden

Doordat we bij Van Beest Maritiem pontons en mobiele telerupskranen in eigen beheer hebben kunnen wij werkzaamheden verrichten op eilanden waar veel vervoersmiddelen, zoals auto’s en vrachtwagens, niet kunnen komen. Wij kunnen vanaf het water bouwplaatsen inrichten, ketenparken opstellen of rijplaat banen neerleggen.

Tijdens deze opdracht heeft Van Beest Maritiem voor de opdrachtgever werkterreinen, inclusief ketenpark en vuilcontainers, ingericht op alle sluiseilanden van het RSN, Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek project.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Mobile rupstelekraan
 • Kraanschip Willem sr
 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Ponton 3
 • Ponton 4
 • Trekker met kar
 • Leveren/verhuur van rijplaten
 • Opslagcontainer
rsn

Opslag en transport over water en land

Op alle drie de stuwcomplexen heeft Van Beest Maritiem de werkzaamheden voor het verwijderen van de oude noodstroomgeneratoren voor zijn rekening genomen. Deze zijn in zijn geheel verwijderd met en door onze monteurs. Daarna zijn nieuwe noodstroomgeneratoren door onze externe monteurs geïnstalleerd, dit met hulp van  ondersteuning door ons materieel.

Ook hebben we de stroomkasten, die alle besturingssystemen voor de sluizen bevatten, opgeslagen en vanuit onze werkplaats op afroep naar de juiste locatie getransporteerd. Op locatie moesten de stroomkasten naar verschillende plekken op het eiland worden gebracht. Helaas was er niet op alle eilanden een weg of verhard pad en was het een probleem om de waardevolle stroomkasten veilig en over hobbelig terrein, naar de juiste plek te krijgen. Maar bij Van Beest Maritiem denken we altijd in oplossingen. Door een aanhanger met een hydraulische laadvloer achter onze Quad te koppelen, werden de stroomkasten zonder al te veel problemen naar alle moeilijk bereikbare plekken getransporteerd.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Quad met downloader aanhanger
 • Mobiele rupstelekraan met kar
 • Trekker met kar
 • Opslagloods te Nieuwegein
 • Diverse vrachtwagens
 • Kraanschip Willem sr.
 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Werkschip Haaften
rsn

vervangen staalkabels en omloopwielen

Tijdens de renovatie moesten alle hijsstaalkabels van de stuwen vervangen worden, samen met alle bijbehorende omloopwielen die de kabels geleiden over de betonnen torens.

Voor dit project hebben we kraanschip Willem sr. ingezet. Dit kraanschip heeft met de fly-jib, een bereik van 32 meter. Hierdoor waren wij in staat om al het materieel op de juiste plekken te positioneren. Ook hebben wij voor dit project onze pontons ingezet zodat we al het nodige materieel bij ons hadden en er genoeg ruimte overbleef om alle staalkabelrollen en omloopwielen te transporteren.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Ponton 3
 • Ponton 4
 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Kraanschip Willem sr
 • Werk/opslag container
 • Mobiele rupstelekraan
rsn

verwijderen van sediment uit sluis

Door de stroming blijft er sediment in de sluis achter, bestaande uit zand, schelpen en vuil. Op een gegeven moment gaan de sluisdeuren dan niet meer goed open of dicht. Van Beest Maritiem wordt regelmatig ingeschakeld om het sediment uit de sluizen te verwijderen. Om stremmingen te voorkomen wordt dit voornamelijk ‘s nachts en in het weekend gedaan.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip 38.00 x 6.60
 • Kraanschip Twee Gebroeders
rsn

Watertransport RSN-project

De bedieningscentrale van Amerongen en de servicegebouwen van Hagestein, Amerongen en Driel zijn volledig met onze schepen vervoerd naar de locaties. Daarnaast zijn ook alle onderdelen en bouwmachines door schepen van Van Beest Maritiem getransporteerd.

Van Beest Maritiem heeft vrijwel alle machines en materialen voor alle onderaannemers van het RSN-project via haar schepen naar de juiste locaties getransporteerd. Dit betrof de meest uiteenlopende voorwerpen, van tegels tot geavanceerde computerapparatuur en van kozijnen tot complete betonnen vloerdelen zijn door ons over het water getransporteerd naar de sluiseilanden.

Ook het leveren van ophoogzand en tuingrond op de sluiseilanden hebben wij voor onze rekening genomen. Zwaarder materieel kon naar de juiste plek worden gebracht door onze kraanschepen in te zetten. Al deze werkzaamheden kunnen wij uitvoeren met onze eigen kraanschepen, maar bij drukte huren wij regelmatig externe kraanschepen in. Voor dit project heeft Van Beest Maritiem in totaal tien verschillende kraanschepen ingezet.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Kraanschip Willem sr.
 • Ponton 3
 • Ponton 4
 • Kraanschip 80.00 x 8.60
 • Kraanschip 70.00 x 8.40
 • Kraanschip 55.00 x 7.30
 • Kraanschip 55.00 x 7.20
 • Kraanschip 38.00 x 6.60
 • Twee sleepboten
 • Mobiele rups telekraan
rsn

(Ver)plaatsen en onderhouden verlichting en camera’s

Bij de start van het project zijn onze kraanschepen ingezet om de opdrachtgever te helpen bij het bepalen en het op GPS vastzetten van de nieuwe locaties van de cameramasten. De nieuwe cameramasten werden in een later stadium geplaatst. Met het modelcameraatje kon de opdrachtgever bepalen of camera’s op bepaalde posities het gewenste beeld gaven.

Vervolgens heeft Van Beest Maritiem alle cameramasten naar de juiste eilanden getransporteerd en deze geplaatst. Al jaren onderhouden wij deze masten, ook het reinigen van de zonnepanelen valt hieronder.


In het stuwkanaal moest het spersein verplaatst worden. Dit zijn verlichtingsmasten die met betonvoeten in de grond zitten. Deze zijn allemaal uitgegraven en afgevoerd. Vervolgens werden met een hydraulisch trilblok, alle nieuwe voetpalen in de grond getrild op de nieuwe locaties. Daarna zijn de sperseinen overgezet naar de, in de grond getrilde, stalen voetpalen. De oude gaten hebben wij weer opgevuld met grond, zodat het geheel netjes achtergelaten is.

Voor dit project heeft Van Beest Maritiem zelf alle materialen geleverd en de werkzaamheden uitgevoerd. Er zijn in totaal twaalf nieuwe palen geplaatst, verspreid over de drie locaties.

Om dit project succesvol af te ronden heeft Van Beest Maritiem de volgende middelen ingezet:

 • Kraanschip Twee Gebroeders
 • Kraanschip Willem sr.
 • Ponton 3
 • Trilblok
 • Minigraver
 • Leveren van stalen buispalen

Vragen over dit project? Wij beantwoorden ze graag.

Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder.