Van Beest Maritiem

Een beter milieu begint ook bij ons

Een beter milieu begint bij jezelf – Van Beest Maritiem doet er al jaren alles aan om zo milieuvriendelijk te werken. Wij willen volgende generaties ook de mogelijkheid geven nog volop te kunnen genieten van deze planeet. Daarom zitten wij bovenop onze uitstoot, afvalstoffen en investeringen.

MILIEU AFVALSTOFFEN SCHEPEN

Van Beest Maritiem heeft een ecokaart abonnement bij stichting SAB. Op deze manier worden onze oude oliën en vetten milieuvriendelijk verwerkt.

De belangrijkste taak van de SAB is (sinds 1993) het tot stand brengen en houden van een landelijk dekkend netwerk van afvalontvangstvoorzieningen voor scheepsafvalstoffen. De binnenvaart kan zich op diverse locaties in Nederland ontdoen van olie- en vethoudende afvalstoffen zoals bilgewater, afgewerkte olie, oliefilters en poetsdoeken. Ook klein gevaarlijk afval (KGA), grof vuil en bedrijfsafval, waaronder huisvuil, worden afgegeven binnen het SAB-netwerk.

De SAB houdt de inzamelgegevens van de individuele schepen bij om zo een goed en efficiënt werkend netwerk te kunnen onderhouden en inzicht te krijgen in de grootte van de afvalstromen. Preventie van onnodige afvalstromen en voorlichting over bijvoorbeeld milieueffecten zijn eveneens belangrijke taken van de SAB.

Sinds 1 januari 2011 is de SAB aangesteld als Nationaal Instituut en int de afvalbeheersbijdrage bij de bunkering van gasolie, zoals vastgelegd in het Scheepsafvalstoffenverdrag.

UITSTOOT COMPENSATIE BEDRIJFSWAGENS

Alle bedrijfswagens van Van Beest Maritiem compenseren hun CO2 uitstoot.
Wij rijden namelijk met de CO2-compensatie van Shell. Wij betalen een extra bedrag voor de brandstof aan Shell en zij ondersteunen hiermee compensatieprojecten die investeren in het terugdringen van de opwarming van de aarde.

INVESTERINGEN IN UITSTOOT

Van Beest Maritiem heeft de afgelopen jaren verschillende investeringen gedaan om haar CO2 uitstoot te beperken.

  • 2015 Aanschaf Tesla bedrijfswagen
  • 2016 Kraan van Kraanschip Twee Gebroeders vervangen
  • 2018 Geheel elektrische kraan op kraanschip Willem sr geplaatst
  • 2019 Aggregaat van kraanschip Twee Gebroeders vervangen
  • 2020 Voortstuwingsmotor van kraanschip Twee Gebroeders vervangen, CCNR Stage 2

Meer over onze certificeringen, hoe wij veiligheid waarborgen en hoe wij omgaan met het milieu leest u op: https://www.vanbeestmaritiem.nl/over-ons/veiligheid-en-milieu/

Leuk artikel? Deel het!